O Udruženju

Arhivističko udruženje BiH osnovano je 1.decembra 2004. god.  na osnivačkoj Skupštini  u Travniku na Vlašiću Udruženje je upisano pod reg.br. RU-318/05 knjiga registra I, dana 12.08.2005. godine kod Ministarstva pravde BiH. Skraćeni naziv udruženja je AUBiH Sjedište Udruženja je Sarajevo, ul. Reisa Džemaludina Čauševića br. 6

Arhivističko udruženje BiH svojim osnivanjem nastavlja kontinuitet u organizovanju arhivske službe u Bosni i Hercegovini čije je organizovanje počelo 1954. godine osnivanjem Društva arhivskih radnika Bosne i Hercegovine.