Arhivističko udruženje BiH

Arhivističko udruženje BiH osnovano je 1.decembra 2004. godine  na osnivačkoj Skupštini u Travniku na Vlašiću. Udruženje je upisano pod reg.br. RU-318/05 knjiga registra I, dana 12. avgusta 2005. godine kod Ministarstva pravde BiH. Skraćeni naziv udruženja je AUBiH.

Arhivističko udruženje BiH svojim osnivanjem nastavlja kontinuitet u organizovanju arhivske službe u Bosni i Hercegovini čije je organizovanje počelo 1954. godine osnivanjem Društva arhivskih radnika Bosne i Hercegovine.

Adresa: Reisa Džemaludina Čauševića br. 6, Sarajevo

Email: arhu.bih@gmail.com

JIB/ID: 4201065220008

Transakcijski račun: Reiffeisen banka, 1610000052000062, Sarajevo