Kongres: Vlašić 2024

Arhivističko udruženje Bosne i Hercegovine, zajedno sa Arhivističkim udruženjem u FBiH i Udruženjem arhivskih radnika Republike Srpske, uz domaćina Kantonalni arhiv Travnik, organizuje Četvrti kongres arhivskih radnika Bosne i Hercegovine: Vlašić 2024, koji će se održati u Babanovcu (Travnik) na planini Vlašić, od 19. do 21. juna / lipnja 2024. godine (srijeda, četvrtak i petak). …

Kongres: Vlašić 2024 Read More »