Arhivističko udruženje Bosne i Hercegovine

O Udruženju

Arhivističko udruženje BiH osnovano je 1.decembra 2004. god.  na osnivačkoj Skupštini  u Travniku na Vlašiću Udruženje je upisano pod reg.br. RU-318/05 knjiga registra I, dana 12.08.2005. godine kod Ministarstva pravde BiH.

01
Organi

Organi udruženja

– Skupština
– Upravni odbor
– Nadzorni odbor

02
Statut

Ovim Statutom se utvrđuje naziv i sjedište Udruženja, oblik i sadržaj pečata,  ciljevi i djelatnost Udruženja,  pravni

03
Savjetovanja

Program savjetovanja arhivskih radnika Bosne i Hercegovine  možete pronaći više informacija

04
Publikacije

Više o publikacijam na linku ispod