Arhivističko udruženje Bosne i Hercegovine

AUBiH

Arhivističko udruženje BiH osnovano je 1. decembra 2004. na Skupštini u Travniku. Udruženje je upisano pod reg. br. RU-318/05, knjiga registra I, dana 12. avgusta 2005. godine kod Ministarstva pravde BiH.

01
Organi

Arhivističko udruženje ima svoju Skupštinu, koja bira predsjednika, Upravni i Nadzorni odbor…

02
Statut

Ovim Statutom se utvrđuje naziv i sjedište Udruženja, oblik i sadržaj pečata, ciljevi i djelatnost Udruženja, pravni…

03
AKTIVNOSTI

Arhivističko udruženje Bosne i Hercegovine održava redovna savjetovanja i kongrese od regionalnog značaja…

04
GLASNIK

Udruženje objavljuje naučni i stručni časopis Glasnik arhivȃ i Arhivističkog udruženja Bosne i Hercegovine