Zaključci sa okruglog stola \”70 godina arhivske djelatnosti BiH – retrospektiva\”

ZAKLJUČCI – OKRUGLI STO „70 GODINA ARHIVSKE DJELATNOSTI BOSNE I HERCEGOVINE – RETROSPEKTIVA“,

SARAJEVO, 12.12.2017.

 

Saša Klepić, 70 godina Arhiva Bosne i Hercegovine

Mr.sci.Vladan Vukliš : Fondovi i zbirke u BiH nakon 70 godina arhivske djelatnosti

 

Dr.Šimun Novaković : Ustroj arhivske službe u Bosni i Hercegovini

Mr.sci.Omer Zulić : Kadrovski kapaciteti arhivske službe Bosne i Hercegovine

 

Dr.Senija Milišić : Istraživači i Arhiv

Mr.sci.Sejdalija Gušić : Izdavačka djelatnost bosanskohercegovačkih arhiva

 

Spomenka Pelić, Milena Gašić, Emina Salkić : Doprinos Arhivističkog udruženja BIH razvoju arhivske djelatnosti Bosne i Hercegovine

Moderator : Selma Isić

 

Uz konstataciju da su arhivi su od izuzetnog državnog i nacionalnog značaja,  učesnici Okruglog stola arhivista Bosne i Hercegovine, održanog u Sarajevu 12.12.2017. godine jednoglasni su u stavu

  • Da se u Bosni i Hercegovini moraju osigurati uslovi za efikasnu zaštitu i čuvanje arhivske građe, kako one koja je pohranjena u arhive, tako i arhivske građe u nastajanju.
  • Od izuzetne važnosti je hitno rješavanje smještajnih kapaciteta arhivskih ustanova, kako u pogledu zaštite postojećeg arhivskog fonda Bosne i Hercegovine, tako i u pogledu pohrane i zaštite građe prispjele za preuzimanje.
  • Radi zajedničkih interesa i programa rada, efikasnijeg predstavljanja arhivske službe u domaćim i stranim odnosima, potrebna je veća koordinacija arhivske struke i harmonizacija regulative u svim segmentima rada, kao i formiranja svih potrebnih organa i tijela,
  • Arhivima u Bosni i Hercegovini potrebno je povećanje broja stručnog kadra, a potrebe arhivske službe nameću potrebu izgradnje vlastitoga sistema obrazovanja kadrova u dodiplomskom i postdiplomskom studiju, uz oslonac na programske sadržaje koji su u obrazovnom procesu dali konkretne rezultate i koje uz potrebne modifikacije treba prilagoditi potrebama arhivističke zajednice Bosne i Hercegovine. Obzirom na potrebe kontinuiranog obrazovanja cjelokupnog kadra koji radi na upravljanju dokumentima, proces edukacije treba usmjeriti i u pravcu educiranja kadra u registraturama.
  • Obzirom na tendenciju za što većom dostupnošću informacija, prikupljena arhivska građa u Bosni i Hercegovini mora se učiniti što više dostupnom, uređivanjem i ažuriranjem podataka o njoj, kao i utvrđivanjem stvarne sačuvanosti arhivske građe u odnosu na sve stvaratelje. S tim u vezi ističe se značaj novog registra arhivskih fondova i zbirki u Bosni i Hercegovini, publiciranje i što veća dostupnost informativnih pomagala, te što veća on-line dostupnost arhivske građe, posebno obzirom na činjenicu da se broj istraživača povećava, kako za znanstvena istraživanja, tako i za interese građana i društva.
  • Mnogi arhivi i arhivisti su u segmentu izdavačke djelatnosti napravili krupne rezultate koji su od značaja za arhivistiku uopće, a koji bitno doprinose da arhivistika dobije odgovarajući status. Klasična funkcija arhivistike u Bosni i Hercegovini je dominirajuća a laganim koracima se usmjerava savremenim potrebama informatičkog društva. U tom pravcu bi trebala da ide i izdavačka djelatnost naših arhiva i udruženja.
  • Uz aktuelne korake na evropskim integracijama, arhivska služba treba učiniti sve korake na analizi važećih propisa i preporuka o dostupnosti informacija kao i na usklađivanju i primjeni i drugih relevantnih akata.
  • Istaknut je značaj rada i postojanja Arhivističkog udruženja Bosne i Hercegovine kao jednog od integrirajućih faktora u arhivskoj službi Bosne i Hercegovine.