Rapis tema za Savjetovanje arhivskih radnika BiH za 2016. godinu

Savjetovanje arhivskih radnika BiH za 2016. godinu biti će održano 2. i 3. juna 2016. godine u Brčkom, a domaćin savjetovanja je Služba za arhiv – Arhiv Brčko distrikta BiH. Teme savjetovanja i upute za prijavljivanje radova možete preuzeti ovdje.