Month: April 2018

Zaključci sa okruglog stola \”70 godina arhivske djelatnosti BiH – retrospektiva\”

ZAKLJUČCI – OKRUGLI STO „70 GODINA ARHIVSKE DJELATNOSTI BOSNE I HERCEGOVINE – RETROSPEKTIVA“, SARAJEVO, 12.12.2017.   Saša Klepić, 70 godina Arhiva Bosne i Hercegovine Mr.sci.Vladan Vukliš : Fondovi i zbirke u BiH nakon 70 godina arhivske djelatnosti   Dr.Šimun Novaković : Ustroj arhivske službe u Bosni i Hercegovini Mr.sci.Omer Zulić : Kadrovski kapaciteti arhivske službe …

Zaključci sa okruglog stola \”70 godina arhivske djelatnosti BiH – retrospektiva\” Read More »

POTPISANA DEKLARACIJA O SARADNJI IZMEĐU ARHIVISTIČKOG UDRUŽENJA BOSNE I HERCEGOVINE I UDRUŽENJA ARHIVISTA TURSKE

Dana 16. 11. 2017. godine, u prostoru Državnog Osmanskog arhiva u Istanbulu, potpisana je Deklaracija o saradnji između Arhivističkog udruženja Bosne i Hercegovine i Udruženja arhivista Turske. Društva su izrazila želju i potrebu da provode dugogodišnju saradnju na području arhivistike i pomoćnih historijskih nauka, zaštitu kulturne baštine i razmjenu ideja, te dobre prakse u saradnji …

POTPISANA DEKLARACIJA O SARADNJI IZMEĐU ARHIVISTIČKOG UDRUŽENJA BOSNE I HERCEGOVINE I UDRUŽENJA ARHIVISTA TURSKE Read More »